Zprávy

Celkem 4 položek na 2 stránkách.

«12»

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení.

11. 6. 2012

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení.
Obec Bečváry se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač, baterie a akumulátory na obecní úřad a zdarma se jich zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení.
Využitím E-boxu deklarujete Vaši ekologickou odpovědnost, přispějete k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem.
E-box je umístěn v chodbě budovy obecního úřadu v Bečvárech.